Welcome to Thaiway Products

Cart

Sale!

ED-PDA 1677

3,990.00 ฿ 2,990.00 ฿

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาภาษา ออกเสียงชัดเจน จากเจ้าของภาษา สามารถปรับความเร็วของเสียงพูดได้ ช่วยในการฝึกภาษาได้ง่ายขึ้น เสมือนเจ้าของภาษาพูดให้ฟัง บรรจุคำศัพท์ จากพจนานุกรมกว่า 25 เล่ม ประกอบไปด้วย นอกจากพจนานุกรมทั่วไปแล้ว ยังมีพจนานุกรมเฉพาะทางเกี่ยวกับสายงานต่างๆอีกด้วย อาทิเช่น การแพทย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า / คอมพิวเตอร์ / กฏหมาย

Compare
Category: Tags: , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ED-PDA 1677”