หากมีคนอื่น ได้เครื่อง nextbit เราไปใช้ จะสามารถเข้าถึง Cloud ของเราได้หรือไม่

ไม่สามารถเข้าถึงได้ เครื่องเมื่อถูกขโมยนำไปใช้ จะต ->Click ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านเพิ่มเติม……