InFocus m812a เครื่องเปิดไม่ติด

ลูกค้าซื้อมือถือรุ่น InFocus m812a  ใช้ได้สามสี่วัน แล้วเครื่องเปิดไม่ติดชาร์ตก็ไม่ได้

ข้อแก้ไขที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ คุณลูกค้าลองชาตแบต 1-2 ชั่วโมง แล้วกดปุ่มพาวเว่อร์กับปุ่มลดเสียงว่ามีการสั่นของเครื่องหรือว่ามีไฟเข้าหรือไม่ ถ้าไม่มีคุณลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาเช็คกับทางบริษัท ไทยเวย์โปรดักได้ค่ะ