M812A: การตั้งค่า แป้นพิมพ์ ภาษาเขมร

สำหรับ M812A นั้น ลูกค้าสามารถใช้งานแป้นพิมพ์ ภาษาเขมร (Khmer) ได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าการตั้งค่า เลื่อนลงไปด้านล่าง เลือกหัวข้อ > เลือก Language & Input

Screenshot_20161229-153908

2.เลือกหัวข้อ Gboard

Screenshot_20161229-153936

3.ที่หัวข้อ “Use system language” ให้เลือกปิด

Screenshot_20161229-153951

4.เลือนไปที่ตัว “K” จากนั้น จะเห็น ภาษาเขมร “Khmer” ให้เลือกเปิดตามต้องการ (Native = ท้องถิ่น)

Screenshot_20161229-154008

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน แชท หรือค้นกูเกิล ด้วยภาษา เขมร ได้แล้วนะครับ