Room to grow.

พื้นที่ที่ไม่จำกัดสำหรับการถ่ายรูป พื้นที่บนระบบcloud ทำงานร่วมกันกับพื้นที่บนโทรศัพท์,Robin app สามารถช่วยให้คุณสำรองรูปถ่ายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปกดสำรองข้อมูล มีความชาญฉลาดในการเก็บ APP ที่ใช้งานบ่อย และ ภาพถ่ายที่พร้อมจะอัพโหลดขึ้นcloud ทำให้ไม่มีปัญหาพื้นที่ในเครื่องเต็ม เมื่อต้องการใช้งานAPPที่อยู่บนCloud เพียงค่าสัมผัสด้วยปลายนิ้ว Appจะกลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย